تیغه های صنایع چاپ و بسته بندی

تیغه های صنایع چاپ و بسته بندی

تیغه های صنایع چاپ و بسته بندی

تیغه برای صنایع چاپ و بسته بندی در انواع متنوع تیغه ساخته می شود از فولاد ابزاری ، فولاد HSS و الماس که نهایت خواسته مشتریان را برآورده می کنند.

نیاز مشتریان سرعت های بالا با لرزش و خطای بسیار جزئی می باشد که ما آن را برآورده می کنیم.

  • پرفراژ
  • گرد
  • دندانه دار
  • تیغه های برش