Skip to Content

آرشیو

ابزار های لوله سازی و پروفیل سازی

ابزار های لوله سازی و پروفیل سازی

ابزارهای لوله سازی و پروفیل سازی

انواع رول برای شکل دادن ورقه و ساخت لوله و پروفیل ها باز با مقاطع متنوع ساخته شده از بهترین آلیاژ موجود می باشد.

گریدهای متنوعی از استیل جهت جوشکاری رول ها موجود می باشند که حرارت را به سرعت دفع نموده و جوشکاری را تسریع می نمایند.

تمام کننده ساخت پروفیل و لوله های استیل تیم طراحان ما جهت طراحی رول و پروفیل آماده می باشند.

تیغه های آلفا با روکش های متنوع جهت ارتقای عملیات موجود می باشند.

تیغه های COC جهت ساخت لوله با ضخامت های متنوع موجود می باشند.

 

ادامه مطلب

درباره ما

درباره ما

تأمین تیغه های برش صنعتی ایران با هدف طراحی، ساخت و تولید انواع قطعات صنعتی نظیر انواع تیغه های برشی ،قالب سمبه و ماتریس و پرس وابزار های برشی (هلدر) و کلیه قطعات صنعتی در سال ۸۵ شروع به کار کرده است.
در این مجموعه واحد های تولیدی با امکانات مرتبط و مکمل در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و مجموعه وسیعی با توانایی بسیار کامل را بوجود آورده اند.
گروه توانا با بهره گیری از دستگاههای جدید و اتوماتیک آماده ارائه خدمات تیزکنی انواع تیغه های صنعتی تا طول ۶ متر و قطر ۶۵۰ میلیمتر می باشد.

ادامه مطلب